layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Цаг бүртгэлийн төхөөрөмж

      Ажилтны ирцийг хуруугаар, нүүр царайгаар болон нууц үгээр бүртгэх боломжтой сүүлийн үеийн технологид суурилсан төхөөрөмж юм.

Үндсэн төхөөрөмжүүд

Уг цаг бүртгэлийн машин нь ZK болон доргилтод тэсвэртэй хурууны хээний мэдрэгчтэй бөгөөд 3.5 TFT дэлгэцтэй...

Уг төхөөрөмж нь 3 инчийн TFT дэлгэц болон ZK хурууны хээ мэдрэгчтэй. Сериал болон Ethernet оролттой. Олон орны хэлний сонголттой...

iFace 402 нь ажилтны ирцийг хуруугаар, нүүр царайгаар болон нууц үгээр бүртгэх боломжтой сүүлийн үеийн технологид...

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
AnyDesc Татах
Тусламж

Test