layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Принтер

      Ашиглахад энгийн хялбар, бага оврын, пасспорт болон бусад бичиг баримт, захиалгын хуудас, падаан зэргийг хэвлэх принтер юм.

Үндсэн төхөөрөмжүүд

Энэхүү принтер нь Thermo буюу халдаг принтер бөгөөд түргэн хугацаанд дуу чимээ багатай хэвлэдгээрээ давуу талтай...

Кассын принтер

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
Тусламж

Test