layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Принтер

      Ашиглахад энгийн хялбар, бага оврын, пасспорт болон бусад бичиг баримт, захиалгын хуудас, падаан зэргийг хэвлэх принтер юм.

Үндсэн төхөөрөмжүүд

Кассын принтер

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test