layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Diamond ERP

Танилцуулга

     Байгууллагын хамгийн чухал нөөцүүд болох мөнгөн хөрөнгө, бараа материал, үндсэн хөрөнгүүдийг хэн ямар зорилгоор зарцуулж байгааг бүртгэн хянаж, бүртгэлтэй холбоотой тайлан шинжилгээг хүссэн хугацааны интервалиар боловсруулан авахад зориулсан санхүү, НББ-ийн систем юм.
     Систем нь Сангийн яам, Татварын ерөнхий газраас тавьсан шаардлагын дагуу бүртгэл хөтөлж, тайлангуудаа боловсруулдаг, тус газруудаас ямар нэг өөрчлөлт ороход шинэчлэлтийг тухай бүрт нь тусган харилцагчиддаа үнэ төлбөргүй тараадаг. Барилга, уул уурхай, худалдаа үйлчилгээ, түгээлт, үйлдвэрлэл, түрээс, эмнэлэг гээд бүхий л салбарт тохирч ажиллана.

Бүрэлдэхүүн систем

Интерактив Би Ай ХХК-ийн бүтээгдэхүүний тав дахь хувилбар болох санхүү НББ-ийн Даймонд систем

Дэлгэрэнгүй

Уг систем рестораны үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудын үйлчлүүлэгчийн захиалгаас...

Дэлгэрэнгүй

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг хийх бөгөөд өдрөөр...

Дэлгэрэнгүй

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах, хүссэн үедээ...

Дэлгэрэнгүй

Зочид буудлын менежмент болон өдөр тутмын үйл ажиллагаа, удирдлага, зохион байгуулалт, хяналт...

Дэлгэрэнгүй

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл...

Дэлгэрэнгүй

Импортын бүтээгдэхүүн худалдаалдаг, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд өөрийн борлуулалтын албаар дамжуулан...

Дэлгэрэнгүй

Худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын бэлтгэн нийлүүлэгч байгууллагуудтайгаа үүсгэсэн...

Дэлгэрэнгүй

Хөнгөлөлтийн картын систем нь худалдааны, ресторан, зочид буудлын үйлчилгээ эрхэлдэг...

Дэлгэрэнгүй

Нийтэд зориулж төлөвлөгөөтөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгууллагын орцоос эхлээд...

Дэлгэрэнгүй
Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test