layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

emerald

Танилцуулга

     Төсөвт байгууллагын онцлог нь улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжиж жилийн санхүүгийн төлөвлөгөө гарган, батлагдсан төсвийг улирал сард хуваарилан, төсвийн хүрээнд мөнгөн урсгалыг бүрэн хянаж, гүйлгээ хийх, хэмнэлт хэтрэлтийг хянаж улсад тайлагнадаг.

     Бидний боловсруулсан Emerald нь энэ онцлогт тохируулан хийгдсэн тул өдөр тутмын гүйлгээгээ хялбар хийж, тайлангаа гаргахад тань туслахаас гадна бүх чиглэлийн төсөвт байгууллагад тохирч ажиллана. Мөн сангийн яаманд нэгтгэгддэг санхүүгийн тайлан, тодруулгуудыг гар ажиллаагаагүй шууд явуулдгаараа таны цаг завыг хэмнэх болно.

Бүрэлдэхүүн системүүд

Төсөвт байгууллагын санхүү бүртгэлийн бүх төрлийн гүйлгээ хийж тайлан баланс гаргах бөгөөд...

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах, хүссэн үедээ...

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг хийх бөгөөд өдрөөр...

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test