layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Хөнгөлөлтийн картын систем

Хөнгөлөлтийн картын систем нь худалдааны, ресторан, зочид буудлын үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудад зориулагдсан систем бөгөөд хөнгөлөлтийн картын хямдрал урамшууллын олон хувилбарыг ашиглан харилцагч үйлчлүүлэгчдийнхээ худалдан авалтын шийдвэр гаргалтыг идэвхижүүлж, илүү олон бүтээгдэхүүн үйлчилгээг хүргэхэд туслах систем юм.

Боломжууд

Хямдрал, бонус, бэлэг, VIP, урамшууллын картын төрлүүд ашиглах боломжтой

Худалдан авалтын дүнгээс хамааран картын хувь автоматаар өөрчлөгдөнө

Карт эзэмшигчийн худалдан авалт болон бонусын түүх хөтлөгдөнө

Карт эзэмшигчдийн талаар тайлан, мэдээллүүд авах боломжтой

Карт эзэмшигчийн түүх мэдээлэл дээр үндэслэн менежмент хийх боломжтой

Картын үйлчилгээг нэвтрүүлэн худалдан авагчдын тоог нэмэгдүүлэх боломжтой

Картын үйлчилгээг олон төрлийн салбар дээр хэрэглэн бизнесээ өргөжүүлэх боломжтой

Байнгын хэрэглэгчиддээ зориулж хөнгөлөлт урамшуулал зарлан борлуулалтаа өсгөх боломжтой

Давуу талууд

Тухайн карт эзэмшигчийн худалдан авалтын мэдээллийг бүртгэж бонусын үлдэгдэл, бэлгийн болон VIP картын үлдэгдлийн мэдээллийг нэгтгэн харуулна

Худалдан авалтын мэдээг хөнгөлөлтийн карттай уялдуулан харж шинэ бодлого боловсруулах боломжоор хангагдана

Картыг хоёр болон түүнээс дээш хамтран эзэмшигчтэй болгосноор олон худалдан авагч картыг хэрэглэхэд хялбар болж, хөнгөлөлт эдлэх боломж уян хатан болох юм

Картын хөнгөлөлт худалдан авалтын талараах мэдээллийг системээс дэлгэрэнгүй болон товчоо байдлаар авч бүрэн мэдээллээр хангагдана

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test