layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Рестораны удирдлагын систем

Уг систем рестораны үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудын үйлчлүүлэгчийн захиалгаас эхлээд хоолны орц норм, зарагдах үнэ, рестораны заалны зохион байгуулалт, хоол гаргалттай холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг бүртгэж, зөөгч, хоол, ширээ, үйлчлүүлэгчтэй холбоотой төрөл бүрийн шинжилгээ, тайлан мэдээллийг боловсруулан гаргадаг систем юм.

Боломжууд

Түүхий эд материалын зарцуулалтын бодит тооцоог гаргана

Зөөгчийн бичсэн захиалга тогоочийн компьютер дээр дэлгэрэнгүй хэлбэрээр цаг хугацаа алдалгүйгээр мэдээлэгдэнэ

Салбар тус бүрээр ялгаатай үнээр борлуулах боломжтой

Хямдралын бодлого, загвараа хүссэнээрээ хийнэ

Түүхий эд материалын зарцуулалтын бодит тооцоог гаргана

Нэг ширээн дээрх тооцоог тус бүрд нь салгаж хийнэ

Үйлчлүүлэгчийн хүссэнээр хоолны орц, хэмжээ, бэлтгэх аргыг өөрчилнө

Хөнгөлөлтийн картын системтэй холбогдон картын хөнгөлөлт үзүүлэх боломжтой

Түүхий эдийн зарлага, дуусаагүй үйлдвэрлэлийн зардал, бэлэн бүтээгдэхүүний орлогын гүйлгээ автоматаар хийгдэнэ

Удирдлагын хяналт цонхоор рестораны хамгийн ачаалалтай цаг, ширээ, зөөгч, хоолны шинжилгээнүүдийг хийнэ

Зөөгч бүр өөрийн гэсэн кодтой байх бөгөөд зөөгч бүрийн захиалга ялгаран харагдана

Рестораны борлуулалтын тайланг олон хувилбараар шүүж гаргах боломжтой

Давуу талууд

Хурдан шуурхай үйлчилгээ бий болно

Борлуулалтын мэдээллийг цаг тухайд нь хянана

Тогооч зөөгч касс хоорондын захиалгын үйл явцыг хурдасгаснаар хурдан шуурхай үйлчилгээ бий болж хэрэглэгчдийн таашаалыг хүртэн цаашлаад байгууллагын орлого өсөх бүрэн боломжтой юм

Үйлчлүүлэгчийн хэрэглээнд бүрэн нийцсэн уян хатан үйлчилгээний хэлбэрүүд бий болно

Тайланг хэрэглэгчийн шаардлагаар ямар ч байдлаар авч болох ба хэрэглэгч өөрийн хүссэнээр тайлангийн маягтыг бэлдэх боломжтой

Рестораны замбараагүй бүртгэлүүд үгүй болж , цаг хугацаа бүрээр автоматжуулагдана

Санхүүгийн системтэй уялдаж ажилласнаар санхүүгийн систем дээр хийгдэх дуусаагүй үйлдвэрлэлийн зардлын бүртгэлийг автоматаар хөтөлсөнөөр цаг хугацаа хэмнэж, ажил хөнгөвчлөгдөнө

Төсөвт өртөг, худалдсан үнийн зөрүүгээр ашгийн шинжилгээ хийх боломжтой

Хоол боловсруулж буй хугацаа, зөөгчийн гүйцэтгэлийн хяналт, ширээ ашиглалтын хяналт зэрэг ойлгомжтой график, хүснэгтэн мэдээлэл бүхий удирдлагын хяналтыг ашигласнаар бизнесийн ашигтай шийдэл гаргана

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test