layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Дэлгүүрийн удирдлагын систем

Дэлгүүр, супермаркет, бусад бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагын барааны дэлгэрэнгүй бүртгэл, үнийн мэдээлэл, борлуулалтын үйл ажиллагааны бүртгэл тооцоог хөтлөн, холбогдох тайлан мэдээг боловсруулж, үйлчлүүлэгчдэд түргэн шуурхай үйлчлэх боломжийг олгох систем юм

Боломжууд

Төрөл бүрийн хямдрал урамшууллын бодлого явуулах боломжтой

Борлуулалттай холбоотой олон төрлийн график шинжилгээ хийнэ

Барааны үнийн түүх хөтлөгдөнө, салбар бүр дээр ялгаатай үнийн бодлого барих боломжтой

Олон валютаар тооцоо хийх боломжтой

Салбар дэлгүүрийг валютаар ялган тохируулах боломжтой

Бэлэн болон бэлэн бус борлуулалт хийнэ

Талоны загварыг хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой

Жижиг дэлгүүрүүдээс эхлэн дунд, том, сүлжээ дэлгүүрүүдэд бүгдэд нь тохиромжтой

Электрон жин ашиглах боломжтой

Сериал болон цувралын дугаараар ялган борлуулалт хийнэ

Барааны баталгаат хугацаа хэвлэнэ

Давуу талууд

Шуурхай үйлчилж, хэрэглэгчдийг татна

Үйл ажиллагааны өдөр тутмын дотоод хяналтыг сайжруулж, ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх боломжтой

Удирдлагын хяналт хэсгийг ашигласнаар борлуулалт, төлбөрийн мэдээнд бүрэн хяналт тавьж оновчтой шийдвэр гаргахад дөхөмтэй болно

Сүлжээ дэлгүүрүүдийн хувьд нөөцийг оновчтой хуваарилна

Нийлүүлэгчтэй тооцоо хурдан нийлж бүртгэх, тооцоход гардаг хүндрэлүүд багасна

Үргүй зардлыг бууруулна

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test