layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Импакт санхүүгийн систем

Жижиг аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан хэрэглэхэд хялбар, үнэ хямд, цоо шинэ шийдэл бүхий санхүү НББ-ийн Импакт системийг танилцуулж байна

Боломжууд

Сангийн яамны болон татварын албаны заавар журам, тайлан маягтуудын дагуу бүртгэлээ хөтөлж тайлангуудаа авна

Бараа материалын FIFO болон Дундаж өртгийн аргуудтай

Тайлангууд дээр Drill Down тайлан буюу тайлангийн бүх дүн мэдээг хаанаас ямар үндэслэлээр гарч ирснийг задалж үзэх, засвар хийх боломжтой

Удирдлагын хяналтын модультай

Системийн горимд 1-5 хэрэглэгч нэгэн зэрэг ажиллах боломжтой

Балансын эхний үлдэгдэл, бараа материалын код, баар код, үлдэгдлийн мэдээлэл, үндсэн хөрөнгийн кодын болон эхний үлдэгдлийн мэдээллийг Excel програмаас татан оруулах боломжтой

Microsoft-ийн програмуудтай холбогдон ажиллана

Програмыг Монгол хэлээс гадна дурын 2 хэл дээр ашиглах боломжтой

Мөнгөний одоогийн болон ирээдүйн үнэ цэнийг тооцно

Давуу талууд

Санхүүгийн тайлан гаргах, бүртгэл хөтлөг гар ажиллагаанууд бүгд хөнгөвчлөгдөж цаг хугацаа хэмнэнэ

Өдөр тутмын санхүүгийн үйл ажиллагаа цэгцэрч, таны хяналтад бүрэн орно

Удирдлагын хяналт хэсгээр байгууллагынхаа мэдээллийг харснаар мөнгөн урсгалаа хянаж, төлөвлөнө

Авлага, өглөгийн насжилтыг харж хянаснаар цугларалтыг нь хурдасган шийдвэр гаргана

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
Тусламж

Test