layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Рестораны ПОС-ийн програм

Энэ нь рестораны үйлчлүүлэгчид үзүүлэх үйлчилгээний хэсгийг хамрах бөгөөд зөөгчийн өдөр тутмын үйл ажиллагаа болох ширээний болон хоолны захиалга авах, төлбөр тооцоог нь бодож гаргах зэрэг бүхий л гар ажиллагааг хөнгөвчилсөн, зөөгчийн захиалга бүртгэлийн ПОС програм юм. Тухайн хоолыг програмд оруулсан технологийн картын дагуу хийхээс гадна тухайн үйлчүүлэгчид зориулан орцыг өөрчлөх, нэмэгдэл олгох байдлаар програмд бүртгэж холбогдх тооцоог хийнэ.

Боломжууд

Давуу талууд

Шууд борлуулалтаас гадна захиалгаар хоол хүргэнэ

VIP өрөөний TAX-н дүнг тооцно

Урьдчилсан захиалга бүртгэнэ

Утсаар захиалга авч хүргэгдсэн эсэхийг тэмдэглэнэ

Ээлж солигдох үед захиалгыг шилжүүлнэ

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test