layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Даймонд ERP

Бүтээгдэхүүний танилцуулга
Та доорх хэсгийг бөглөснөөр тухайн үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон схем зураг болон бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой. Танд баярлалаа.

      Даймонд ERP нь бизнесийн байгууллагад зориулсан санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн удирдлага, нөөц төлөвлөлтийн цогц систем юм.

     ERP гэдэг нь Enterprice Resource Planning гэсэн үгний товчлол бөгөөд компаний санхүү, борлуулалт, хүний нөөц, үйлдвэрлэл, захиргаа гээд бүхий л хэлтэс, нэгжийг холбон ажиллаж, мөнгөн хөрөнгө, хүний нөөц, бараа материал, хөрөнгийн дэлгэрэнгүй хяналтыг хийн удирдлагын шийдвэр гаргалтад нөлөөлөхүйц мэдээллүүдийг цаг алдалгүй боловсруулна.

      Даймонд ERP систем нь бизнесийн том, дунд аж ахуйн нэгжүүдэд зориулан хийгдсэн. Байгууллагын онцлог, хэрэгцээнээс хамааран дангаараа болон хэд хэдээрээ хослон ажиллах боломжтой.

Дэлгэрэнгүй...

Бүрэлдэхүүн систем

Систем нь байгууллагын санхүүгийн бүх бүртгэлийг хөтөлж, тайлан мэдээ авах боломжтой...

Бөөний болон жижиглэн худалдааны байгууллагын барааны дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтөлж, борлуулалтын тооцоог хөтөлж, хянах...

Уг систем рестораны үйлчилгээ эрхэлдэг байгууллагуудын үйлчлүүлэгчийн ...

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг ...

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах ..

Зочид буудлын менежмент болон өдөр тутмын үйл ажиллагаа, удирдлага ...

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй ...

Импортын бүтээгдэхүүн худалдаалдаг, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлээд өөрийн ...

Худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагын бэлтгэн нийлүүлэгч ...

Хөнгөлөлтийн картын систем нь худалдааны, ресторан, зочид буудлын ...

Нийтэд зориулж төлөвлөгөөтөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгууллагын ...

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test