layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Эмералд

Бүтээгдэхүүний танилцуулга
Та доорх хэсгийг бөглөснөөр тухайн үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон схем зураг болон бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой. Танд баярлалаа.

      Төсөвт байгууллагын онцлог нь улсын болон орон нутгийн төсвөөс санхүүжиж жилийн санхүүгийн төлөвлөгөө гарган, батлагдсан төсвийг улирал сард хуваарилан, төсвийн хүрээнд мөнгөн урсгалыг бүрэн хянаж, гүйлгээ хийх, хэмнэлт хэтрэлтийг хянаж улсад тайлагнадаг.

     Бидний боловсруулсан Emerald нь энэ онцлогт тохируулан хийгдсэн тул өдөр тутмын гүйлгээгээ хялбар хийж, тайлангаа гаргахад тань туслахаас гадна бүх чиглэлийн төсөвт байгууллагад тохирч ажиллана. Мөн сангийн яаманд нэгтгэгддэг санхүүгийн тайлан, тодруулгуудыг гар ажилгаагүй шууд явуулдгаараа таны цаг завыг хэмнэх болно.

Дэлгэрэнгүй...

Бүрэлдэхүүн систем

Төсөвт байгууллагын санхүү бүртгэлийн бүх төрлийн гүйлгээ ...

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах ..

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг ...

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test