layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Спинел

Бүтээгдэхүүний танилцуулга
Та доорх хэсгийг бөглөснөөр тухайн үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон схем зураг болон бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой. Танд баярлалаа.

      Спинел систем нь санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг ББСБ, хадгаламж зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд зориулагдсан хадгаламж, зээлийн бүтээгдэхүүнүүд, хүү, хугацаа, зэрэг бүх төрлийн бүртгэлийг хөтөлж удирдлагыг шуурхай мэдээллээр хангаж, оновчтой шийдвэр гаргахад нь туслах болно.

     Зээлдэгчидтэй холбоотой бусад зээлийн түүхийг Монгол банкны зээлийн нэгдсэн мэдээллийн сантай холбогдон авч, байгууллагын авлага өглөг, мөнгөн хөрөнгө, үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийг ч давхар хөтөлж санхүү, татаварын тайлангуудыг боловсруулна.

Дэлгэрэнгүй...

Бүрэлдэхүүн систем

Санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлдэг банк, ББСБ, хадгаламж ...

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй ...

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг ...

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах ..

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test