Төсөвт байгууллага

Бүтээгдэхүүний танилцуулга
Та доорх хэсгийг бөглөснөөр тухайн үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон схем зураг болон бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой. Танд баярлалаа.

     Төсөвт байгууллагын онцлог нь төсвөөс санхүүжиж, санхүүжилтэндээ уялдуулан үйл ажиллагаагаа явуулж төсвийн хэтрэлт хэмнэлтээ хянах байдаг. Энэхүү онцлогт тааруулсан төсвийн бүртгэл, гүйцэтгэлийн харьцуулалт, хэмнэсэн төсвийг өөр зүйлд хэрхэн зарцуулах гэх мэт энэхүү онцлогт бүрэн тохирсон санхүүгийн системийг танд санал болгож байна.
      Эмералд систем нь санхүүгээс гадна хүний нөөцийн удирдлага, хяналтын системүүдтэй.

Дэлгэрэнгүй...

Бүрэлдэхүүн систем

Төсөвт байгууллагын санхүү бүртгэлийн бүх төрлийн гүйлгээ ...

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг ...

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах ..

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй ...

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test