Үйлдвэрлэл

Бүтээгдэхүүний танилцуулга
Та доорх хэсгийг бөглөснөөр тухайн үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон схем зураг болон бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой. Танд баярлалаа.

     Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааг амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд танд хамгийн шийлдэг байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн цогц шийдэл хэрэгтэй. Шилдэг гэдгийн олон талаас нь ойлгож болох бөгөөд зарим тохиолдолд хурдан, зарим тохиолдолд өндөр чанартай, зарим тохиолдолд хамгийн найдвартай ажиллагаатай гэм мэт ойлгож болно.
     Харин танд дээрх давуу талуудыг багтаасан үйлвэрлэлийн бүхий л хэлтэс нэгжүүдийг цогцоор нь автоматжуулах програм хангамж хэрэгтэй.
     Бид дээрх шаардлагуудыг бүрэн хангасан Үйлдвэрлэлийн удирдлага нөөц төлөвлөлтийн цогц шийдэл бүхий програм хангамжийг санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй...

Бүрэлдэхүүн систем

Нийтэд зориулж төлөвлөгөөтөөр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг байгууллагын ...

Систем нь байгууллагын санхүүгийн бүх бүртгэлийг хөтөлж, тайлан мэдээ авах боломжтой...

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг ...

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах ..

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй ...

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test