Боловсрол

Бүтээгдэхүүний танилцуулга
Та доорх хэсгийг бөглөснөөр тухайн үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон схем зураг болон бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой. Танд баярлалаа.

      Боловсролын салбарт бусдаас ялгарч амжилт гаргахын тулд сургалтын чанараа дээшлүүлэх, үйл ажиллагаагаа оновчтой удирдан зохион байгуулах, суралцагсдаас авах орлогоо нэмэгдүүлэх байдаг. Харин бидний боловсруулсан систем нь ангиудын ашиг алдагдлыг төрөл бүрээр харьцуулан харуулж, үйл ажиллагаа хэрхэн удирдах талаар шийдвэр гаргахад тань туслах болно.
     

Дэлгэрэнгүй...

Бүрэлдэхүүн систем

Систем нь байгууллагын санхүүгийн бүх бүртгэлийг хөтөлж, тайлан мэдээ авах боломжтой...

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг ...

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах ..

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй ...

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test