Даатгал

Бүтээгдэхүүний танилцуулга
Та доорх хэсгийг бөглөснөөр тухайн үйл ажиллагааны чиглэлд тохирсон схем зураг болон бүтээгдэхүүний талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг харах боломжтой. Танд баярлалаа.

     Даатгалын бизнес нь сүүлийн хэдхэн жилийн хугацаанд маш өрсөлдөөнтэй салбар болсон. Тиймээс санхүүгийн тогтвортой байдлаа баталгаажуулж, ямагт бусдаас илүү байхын тулд танд найдвартай, үнэн зөв тооцоолдог, харилцагчын шинжилгээ хийх ухаалаг шийдэлтэй, хэрэглэгхэд хялбар програм хангамжийг сонгох шаардлагатай болдог.
     Бид танд дээрх шаардлагыг бүрэн хангах, харилцагчын дэлгэрэнгүй мэдээллийг цаг тухайд нь авч, цагаа олсон, оновчтой шийдвэр гаргах боломжийг бүрдүүлэх даатгалын салбарын цогц програм хангамжийн санал болгож байна.

Дэлгэрэнгүй...

Бүрэлдэхүүн систем

Систем нь байгууллагын санхүүгийн бүх бүртгэлийг хөтөлж, тайлан мэдээ авах боломжтой...

Тогтмолоор, цагаар, ажлын нарядаар гэх мэт бүх төрлийн цалингийн тооцооллыг ...

Аж ахуйн нэгж, бизнесийн байгууллагын цагийн бүртгэлийг хялбаршуулах ..

Хүний нөөцийн удирдлага, төлөвлөлтийн систем нь ажилтны талаарх дэлгэрэнгүй ...

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test