layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer
layer sublayer sublayer sublayer sublayer sublayer

Үндсэн Бүтээгдэхүүн

     ERP гэдэг нь байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн цогц шийдэл юм. Байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн системийг зөв хэрэглэснээр өөрсдийн бизнесээ өргөжүүлж, байгууллагын санхүү, цалин, хүний нөөц, түгээлт, ханган нийлүүлэлт, агуулах, үйлдвэрлэлээс гадна салбарын онцлогт тохирсон хэрэглэхэд хялбар системээр бизнесийнхээ үнэн бодитой мэдээллийг цаг тухайд нь хүлээн авч оновчтой шийдвэр гарган, үр ашигтай удирдаж, бүтээмжээ нэмэгдүүлэн ажиллах боломжтой болно.

Давуу тал

     ERP нь танд нягтлан бодох бүртгэл, худалдан авалт, борлуулалт, бараа материал, харилцагч нартай холбоотой тооцоо, мөн үйлдвэрлэлийн процесс эсвэл олон газар байрлах салбаруудынхаа үйл ажиллагааг дэмжиж оновчтой арга барилаар удирдахад тань туслах бодит хяналтыг мэдрүүлэх болно.

 • Салбаруудын үйл ажиллагааны хяналтыг цаг алдалгүй хийж бизнесийг дэмжинэ.
 • Бүхий л үйл ажиллагаандаа бодит хяналт тавина.
 • Шийдвэр гаргах явцыг хурдасгаж, зах зээлд үзүүлэх нөлөөллийг нэмэгдүүлнэ.
 • Удирдлага хялбар байдлаар нийт хэлтэс, нэгжүүдийн талаарх оновчтой мэдээлэл авна.

     Бидний ERP цогц шийдэл бүхий бүтээгдэхүүн нь өнөөгийн зах зээлд таны бизнест бодит үр дүнг мэдрүүлэх орчин үеийн шийдлүүд, үйл ажиллагааны өргөн цар хүрээг хослуулсан. Гадаадын өндөр өртөгтэй ERP програмуудтай харьцуулахад үндэсний ERP систем тул нэмэлт зардлуудыг хэмнэнэ.

 • Худалдан авах үнэ, сайжруулалт хөгжүүлэлтэд гарах зардлууд хэд дахин бага.
 • Цогц програм хангамж хэрэглэснээр ашиглалтын болон засвар үйлчилгээний зардлаа бууруулах боломжтой.
 • Ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлж бизнесээ удирдан авч явахад шаардлагатай цогц үйл ажиллагаатай.
 • Өөрчлөгдөж буй бизнесийн нөхцөл байдалдаа тохируулан системийг ашиглах боломжтой.

     Бизнесийнхээ мэдээллүүдийг нэгтгэх, дүгнэх, танилцуулахад тань туслах ашиглахад хялбар хэрэгсэлүүдтэй. ERP-г ашигласнаар одоогийн нөхцөл байдлын талаарх тайлан шинжилгээ, анхааруулга, сануулга болон чухал үзүүлэлтийг (KPI) авч шуурхай, илүү сайн шийдвэр гаргах болно.

 • Бизнесийнхээ сүүлийн үеийн үзүүлэлтүүдэд анализ хийх
 • Байгууллагын онцлогтоо тохируулан бүх байгууллага, салбар, хэлтэс, нэгжийн талаарх мэдээллийг үр ашигтай, хялбар байдлаар авах боломжтой.
 • Бизнесийнхээ үйл ажиллагаатай холбоотой тайлан, мэдээг цаг алдалгүй авна.
 • Өөрчлөгдөж буй бизнесийн нөхцөл байдалд түргэн хариу үйлдэл үзүүлнэ.

     Мэдээлэл солилцох байдал болон бизнес процессийн зохицолдоог сайжруулсанаар нягтлангууд, борлуулагчид, харилцагчид болон бэлтгэн нийлүүлэгчидтэйгээ тооцоо нийлж хянахад хялбар болно.

 • Нэмэлт төхөөрмжүүд ашиглан Real time-р системд холбогдон ажиллах боломжтой.
 • Хоорондын мэдээлэл дамжуулалтын хурд эрс сайжирч, мэдээлэл дундаас алдагдах, өөрчлөлт орох эрсдэл үгүй болно.
 • Байгууллагын нөөц төлөвлөлтийн цогц систем нь нэмэлт болон гадаад програм хангамжтай төвөггүй холболт хийх боломжтой.
 • Удирдлагууд болон системийн нийт хэрэглэгчид ерөнхий тайлангаас Drill down боломжийг ашиглан мэдээллээ төвөггүй задалж харах болон засах боломжтой.
 • Байгууллагын онцлог, хэрэгцээдээ тохируулан хугацаа, үзүүлэлт, аль нэг код гээд тайлангийн уян хатан шүүлт ашиглан хүссэн мэдээллээ системээс боловсруулж авна.
 • Байгууллагын онцлог болон тухайн үеийн хэрэгцээнд тохируулан тайлангийн загварыг хүссэнээрээ өөрчлөх боломжтой
 • Сангийн яам, ТЕГ, бусад холбогдох байгууллагуудаас баталсан заавар журмуудын дагуу бүртгэлээ хөтөлж, тайлангаа алдаагүй авах бөгөөд автоматаар илгээх боломжтой.
 • Шаардлагатай гүйлгээ, мэдээллийг Excel, XML файлуудаас татан авах, бүх тайлан мэдээллүүдийг word, excel, XML, PDF, зураг гэх мэт хэрэглээний програм руу хөрвүүлэн авах боломжтой.

Оновчтой үйл ажиллагаа

Оновчтой үйл ажиллагаа

Зардлыг бууруулна

Зардлыг бууруулна

Бизнесээ хөгжүүл

Бизнесээ хөгжүүл

Бизнесийн чадамжийг нэмэгдүүлэх

Бизнесийн чадамжийг нэмэгдүүлэх

Ухаалаг тайлан, шинжилгээний шийдэл

Ухаалаг тайлан, шинжилгээний шийдэл

Үндсэн Бүтээгдэхүүн

ДАЙМОНД ERP

Том, жижиг бүх төрлийн Бизнесийн байгууллагын Санхүү НББ, нөөц төлөвлөлтийн нэгдсэн мэдээллийн сан бүхий цогц програм хангамж юм.

ИМПАКТ

Жижиг, дунд бизнесийн үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагад зориулсан Санхүү нягтлан бодох бүртгэлийн програм хангамж юм.

ЭМЕРАЛД

Төсөвт байгууллагын санхүү НББ, нөөц төлөвлөлтийн нэгдсэн мэдээллийн сан бүхий цогц програм хангамж юм.

СПИНЕЛ

Банк, ББСБ, хадгаламж, зээлийн хоршооны үйл ажиллагаанд зориулагдсан цогц програм хангамж юм.

Санал хүсэлт
TeamViewer Татах
QuickJoin Татах
AnyDesc Татах
КомИнфо

Test